Stavební spoření

Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

Výhody stavebního spoření

Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor, neboť vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných spořících produktech, je podpořeno 15% státní podporou a navíc jsou úrokové výnosy osvobozeny od daně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech je možno využít jich k libovolnému účelu.

Systém stavebního spoření nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní.

Státní podpora

Na státní podporu ze stavebního spoření má nárok každá fyzická osoba, která bude klientem stavební spořitelny po dobu nejméně šesti let, nebo bude nejdříve po dvou letech čerpat úvěr ze stavebního spoření.

Státní podpora představuje vždy 15 % z ročně vložené částky, přičemž její maximální výše může dosáhnout 3 000 Kč za rok. Pokud klient vloží na účet více než 20 000 Kč ročně (což je částka, při které bude poskytnuta maximální státní podpora), přebývající částka mu bude převedena do následujícího roku a podpora z této částky mu bude na účet připsána také v následujícím roce.

Z tohoto důvodu je možné vložit celkovou zamýšlenou sumu hned na počátku spořícího období, klientovi tak bude celá částka úročena hned od začátku a nepřijde ani o maximální možnou státní podporu. V tomto případě však s tímto vkladem nesmí po celou dobu šesti let nijak disponovat (vyjma žádosti o úvěr), jinak by mu státní podpora byla odebrána. Stavební spoření může mít v tomto případě funkci velmi výhodného zhodnocení peněz.

Velkou výhodou je, že po uplynutí povinné lhůty šesti letech může klient naspořené prostředky použít k jakémukoliv účelu. Pokud si ovšem bude brát úvěr, peníze přidělené jeho prostřednictvím smí použít pouze na účely související s bydlením.

Klient si může založit libovolný počet smluv o stavebním spoření, ovšem nárok na státní podporu má pouze do výše 3 000 Kč celkem. Právnické osoby na státní podporu nárok nemají, stejně tak pro ně neplatí osvobození výnosů od daně.

V případě, že klient potřebuje finanční prostředky dříve než po uplynutí šesti let, může smlouvu vypovědět dříve, ale státní podpora mu vyplacena nebude a navíc zaplatí sankční poplatek za předčasné vypovězení smlouvy ve výši 0,5 % cílové částky.