Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr, neboli hypotéka, je dlouhodobý účelový úvěr fyzickým osobám majícím příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání. Hypotéka může být získána na nákup nemovitosti na území České republiky. Jde o rychlý a jednoduchý způsob získání peněz ke koupi bytu, rodinného domu, garáže nebo vlastnického podílu.

Komu je hypoteční úvěr určen?

Hypoteční úvěr na nákup nemovitosti je určen fyzickým osobám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, občanům ČR a držitelům průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O hypoteční úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o hypoteční úvěr na koupi bytu či rodinného domu společně.

Na co můžete hypoteční úvěr použít?

 • koupě nemovitosti (i spoluvlastnického podílu) do osobního vlastnictví
 • koupě družstevního podílu
 • nákup stavebního pozemku
 • výstavba bytu, rodinného domu či jiné nemovitosti
 • rekonstrukce nemovitosti
 • modernizace a údržba nemovitosti
 • vypořádání dědictví, společného jmění manželů
 • splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti
 • kombinace výše uvedených účelů

Hypoteční úvěr lze využít i jako investici do bytových, administrativních a polyfunkčních budov (s převažující plochou bydlení nebo administrativní), kde návratnost hypotéky je postavena na výnosech z nájemného z této nemovitosti.

Na jaké objekty můžete hypoteční úvěr použít?

 • Stavební pozemek určený ke stavbě rodinného domu, garáže nebo jiné nemovitosti.
 • Nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství.
 • Bytová jednotka v družstevním vlastnictví.
 • Nemovitosti sloužící k individuální rekreaci (chaty, chalupy aj.).
 • Bytový dům.
 • Administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo administrativní.
 • Nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.).
 • Nebytová jednotka za předpokladu, kdy se realizací investičního záměru stane bytovou.

Profinancovat lze jako součást hypotéky rovněž projekt k nemovitosti, inženýrské činnosti a zařízení staveniště.

Výhody

 • Možnost získat okamžitě zdroje na nákup nemovitosti bez nutnosti dlouhodobě spořit.
 • Nemovitost s hypotékou lze kdykoliv během doby splatnosti prodat.
 • Možnost kombinace hypotéky s úvěrem od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) - Hypotéka pro mladé.
 • Možnost uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků od základu daně až do výše 300 tis. Kč ročně.
 • Možnost získat hypoteční úvěr bez doložení svých příjmů - Hypotéka bez doložení příjmu.