Co a jak děláme

Společnost FIXUM a.s. se zabývá zprostředkováním pojištění od roku 1997 a v současné době patří do první patnáctky českých makléřských společností působících na území České republiky. Našimi klienty jsou občané, malé, střední i velké společnosti z oblasti průmyslu ale také územně správní celky, které vlastní a spravují rozsáhlé majetky.

Pro oblast správy těchto majetků, které vyžadují specifický přístup k řešení individuálních potřeb pojistné ochrany jsme vyvinuli speciální informační systém, který umožňuje detailní a okamžitý přehled nejen o pojistných smlouvách, pojištěných rizicích, platbách ale také poskytuje aktuální informace o pojistných událostech.

Kombinací standardní péče makléřské společnosti a tohoto informačního systému dochází k zásadnímu zprůhlednění informačních toků, zvýšení přehlednosti ve všech oblastech spojených s pojistnou ochranou a snížení nákladů.

Celý systém je založen na internetové aplikaci s bankovním typem zabezpečení „HTTPS“, což zajišťuje ochranu používaných dat ale taktéž okamžitý náhled do systému těm, kterým bylo přidělena přístupová práva.

Díky těmto možnostem se vytváří systém okamžité kontroly práce pojistitele, makléře ale také kmenových zaměstnanců, kteří jsou za oblast pojištění zodpovědní.

Samozřejmostí práce naší makléřské společnosti je analýza pojistitelných rizik, zpracování všech materiálů nutných k vypracování nabídek od pojistitelů. Při stanovování jednotlivých možných rizik vycházíme vždy z individuálních potřeb všech pojišťovaných subjektů. Při následném vytvoření rámcových smluv jsou díky tomuto přístupu zachovány individuální potřeby všech zainteresovaných stran.