Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je neodmyslitelnou ochranou na dovolené nebo pracovní cestě, zvláště mimo území naší republiky. Tento produkt je v současné době také poskytován klientům automaticky, jako např. součást služby bankovních karet, v zájezdech cestovních kanceláří apod.

Co doporučujeme?

 • Vždy před odjezdem na dovolenou nebo pracovní cestu si ověřte, v jakém rozsahu je cestovní pojištění poskytováno a zda v plné míře pokryje Vaše případná rizika.
 • Kvalitní sjednání Vám zajistí bezstarostný pobyt na dovolené, ale i pracovní cestě.
 • Toto pojištění lze uzavřít i pro školní či jiné hromadné zájezdy a lze jej využívat celoročně.

Pojištění nabízí pojistitelé pro určité rizikové skupiny a podle tohoto rozdělení je stanovena denní výše pojistného, které je dále upraveno rozsahem pojištění doplňkových pojištění.

Rozdělení rizikových skupin uvádíme příkladem:

 1. rekreační provozování zimních sportů – sjezdové lyžování, cyklistika, jachting, jízda na koni.
 2. aktivní účast na sportovních akcích ( závodech, soutěžích vč. jejich tréninků)
 3. rekreační provozování vybraných sportovních akcí i aktivní účast na organizovaných akcích – akrobatické lyžování, jízda na bobech, snowboardingu, skocích na lyžích; bojových sportech – boxu, vzpírání, karate, judo; motorových sportech; windsurfingu, raftingu, sportovního potápění s dýchacím přístrojem; létání bezmotorovými letadly, balony, rogaly, seskoku padákem; horolezectví, vysokohorská turistika a pod.

Pojištění zahrnuje krytí těchto rizik:

 • Pojištění léčebných výloh - náklady lékařského ošetření ambulantní i v nemocnici, hospitalizace, operace, repatriaci.
 • Pojištění úrazové.
 • Pojištění zavazadel – např. poškození, odcizení, zpoždění zavazadel).
 • Odpovědnost za škodu – poškození majetku nebo zdraví třetích osob.
 • Doplňkové asistenční služby – právní pomoc v zahraničí, ztráta osobních, cestovních dokladů a finančních prostředků, vyslání náhradního pracovníka.
 • Pojištění stornovacích poplatků.

V poslední době pojistitelé rozšířili pojistné krytí o nabídku:

 • Krytí rizika terorismu.
 • Úhrada zásahů horské služby a záchranných akcí.

Pojistné krytí u jednotlivých rizik se stanovuje na pojistnou částku (úraz) nebo limity pojistného plnění.
Podle celkového rozsahu pojištění je stanovena cena pojistného.